VERİ TİPLERİ VE GİRİNTİLİ KOD YAZIMI

//INDENTATION//

    Kod yazılımında veri tiplerinin bilinmesi önemli bir konudur. Her ne kadar ilk etapta çok kolay görünse de tiplerin bazı özelliklerini bilmek sonradan karşılaşabileceğiniz sorunları ilk baştan önleyebilir. Şimdi hep beraber veri tiplerini incelemeye başlayalım. 

    String, tam olarak sözlük anlamına göre karakter dizisi demektir. Her ne kadar sözlük ve microsoft websitesinin açıklaması bu yönde olsa dahi biz bu veri tipini genel olarak kelime ve cümleler olarak kullanıyoruz. Ancak her ne kadar harflerden oluşuyormuş gibi görünse de, bu görünüm sadece kullanım biçiminden kaynaklanmaktadır. Farklı bir şekilde izah etmek gerekirse elma kelimesi bir string’dir. Yani bunu bizim bilgisayara farklı bir şekilde girme şansımız yoktur. 1234 karakter dizilimi de bir sayıdır ancak biz bu sayıyı string olarak da bilgisayara tanıtabiliriz. Yapmamız gereken tek şey (” “) arasına yazmak istediğimiz karakter dizilimini yazmaktır. Böylece karater dizisini bilgisayara string veri tipi olarak tanıtmış oluruz.

    Bir string, yani bir karakter dizisi, her biri değeri 0 ile 65535 arasında olabilen 2-byte code noktalarından yaklaşık olarak 2 milyar adet *unicode karaktere sahip olabilir.

    Eğer string içerisinde daha önceden çift tırnak işareti kullanılmışsa kodun düzgün çalıştırılabilmesi için çift tırnak kullanılan yerlere birer tırnak işareti daha eklemek gerekir.

    Cümlemiz= Yeni Çalışan Adının “Esma” Olduğunu Söyledi

    MsgBox “Yeni Çalışan Adının “”Esma”” Olduğunu Söyledi”

    Çıktı: Yeni Çalışan Adının “Esma” Olduğunu Söyledi

    Gördüğünüz (string veri tipi içinde halihazırda çift tırnak varken tırnak sayısı arttırılır) kuralı uygulamazsak, vba kodu okurken ikinci gördüğü tırnak işaretinde string dizilminin sonlandığına kanaat getirecek ve program veriyi okumayı tamamlamadan hata verecektir.

    Default yani varsayımsal değeri Nothing ‘dir. Dikkat etmeniz gerken nokta ise Nothing’in boş string anlamına gelen (“”) bu yazım biçimiyle aynı olmadığıdır.

    Yani;        Nothing <> ” “

*Farklı platform ve programlarda kullanılabilen, her harf, basamak veya sembolun özel bir sayı değeri  ile temsil edildiği, farklı yazılım dilleri ve kodlar için  uluslararası bir kodlama standardı.

 

    -32 768 ve 32 767 arasında ki tam sayı değerleri tutabilir. Integer veri tipi 32 bit işlemcili bilgisyarlar kullanıma en uygun tamsayı tutabilen veri tipidir.

-2,147,483,648 ile 2,147,483,647

 arasındaki değerleri tutabilen 4 byte veri tipidir. Integer veri tipine sığmayan verilerin depolanması için bu veri ripi kullanılmalıdır. Varsayımsal değeri 0’dır.

    Bilgisayar sistemlerinde, double-precision(çifte hassasiyet) bilgisayarların hafızalarında yan yana iki depolama alanı  işgal eden bir sayı formatıdır. Bir Double-Precision sayı, çoğunlukla Double olarak anınır, bazen bit tam sayı, sabit bir nokta ya da sabit olmayan bir nokta olarak tanımlanır. 

    Indentation, yeni satıra geçtiğimiz üst satırdan farklı bir konu işliyorsak veya işleyeceksek, yeni satıra önüne boşluk bırakarak başlamaktır. Genellikle Tab tuşuna bastığımızda 4 kere boşluk-space’e basmış gibi bizi ileriden yazmaya başlarız. Buradaki amaç kodun düzgün bir şekilde yazılmasını sağlamak ve sonradan okunurken ve çözümlenirken işimizin daha kolay olmasını sağlamaktır. Örnek vermek gerekirse;

 

Private Function EverythingFilledIn() As Boolean

    Dim ctl As MSForms.Control 

    EverythingFilledIn = True

    For Each ctl In fraFilmDetails.Controls

        If TypeOf ctl Is MSForms.TextBox Or TypeOf ctl Is MSForms.ComboBox Then
            If ctl.Value = “” Then
                     ctl.BackColor = rgbPink
                     EverythingFilledIn = False
             End If
         End If

    Next ctl

End Function

Görebileceğiniz gibi burada ilk önce bir fonksiyon oluşturuldu. sonrasında For Each döngüsü  alt satırda bir tab sonra başlatıldı, sonra da 2 adet if bloğu kullanıldı ve yine bunlar da bir üst satıra göre birer Tab içerden başlandı. Eğer kodu bu şekilde yazmayı tercih etmezseniz inanın kodu okumada ve yazmada kendinize gereksiz bir zorluk çıkartmış olursunuz.

 

Dünya Çapında Araştırmacılara Ait Çalışmaları Okumak İsterseniz https://www.researchgate.net/profile/Ender_Dagdelen adresini Ziyaret Edebilirsiniz. Ana Sayfaya Dönmek İsterseniz De Aşağıdaki Tuşu Tıklayınız.

Herkese İyi Çalışmalar…

Soru ve Önerileriniz İçin;

[email protected]